Cllr Julia Lata Mathebe

Vision

Mission

Thé agro-economical and ecotourism heartland To ensure provision of sustainable services
  To deepen democracy through public participation and communication
  Provision of services in a transparent, fair and accountable manner
  Provide public value for money
  To create a conducive environment for job creation and economic growthLATEST NEWS

MAYOR JULIA MATHEBE ADOPTS MASIMULA SIBLINGS IN WARD 19

Julia Mathebe, Elias Motsoaledi Local Municipality Mayor (yellow dress) flanked by Executive Committee members and members of the Masimula family during a sord-turning ceremony in Hlogotlou when she adopted a child-h
read more

UKUVAKATJHA KUKA MHLONITJHWA MAYOR, CLR JULIA LATA MATHEBE

Ngemuva kwehlelo lekuseni kumrhatjho weSizwe,la umhlonithwa uMayor, Cllr Julia Lata Mathebe akhembele isitudio se Kwekwezi FM ye SABC ePitori. Abahlali bakwa Dlaulale namaphethelo bangena ehlelweni bakhuluma ngeen
read more